Fundacja „Dzieci” została założona w 2013 r. przez czterech fizjoterapeutów pracujących od wielu lat z dziećmi niepełnosprawnymi. Celem powstania fundacji była chęć niesienia pomocy dzieciom i ich rodzicom, którzy znaleźli się
w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc dotyczy głównie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, rozszczepem kręgosłupa, chorobami genetycznymi, wcześniactwem, ale również zaburzeniami sensorycznymi, ADHD i autyzmem. Swoja opieką objęliśmy również osoby dorosłe­ dorosłych chorych na MPD, autyzm lub inne choroby neurologiczne
i ortopedyczne. Naszym priorytetem jet chęć niesienia pomocy nie tylko materialnej, ale również kontakt ze specjalistami oraz doradztwo w doborze odpowiedniego postępowania medycznego. Chcemy także ofiarować swoje doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, swój czas i troskę, aby przygotować naszych podopiecznych do dorosłego życia.

 

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

  • Finansowanie, koordynowanie i inicjowanie leczenia, rehabilitacji i innych terapii dzieci chorych i niepełnosprawnych.
  • Finansowanie, koordynowanie i inicjowanie leczenia, rehabilitacji i innych terapii dorosłych niepełnosprawnych.
  • Organizowanie imprez charytatywnych, akcji pomocy dzieciom i dorosłym, imprez sportowych, kulturalnych
    i rekreacyjnych.
  • Organizowanie imprez okolicznościowych – urodzin podopiecznym wraz z zbiórką pieniędzy na dane dziecko.
  • Organizowanie paczek mikołajkowych, bożonarodzeniowych lub innych w zależności potrzeby.
  • Doradztwo w doborze sprzętu rehabilitacyjnego, leczenia poza terenem naszego kraju.